Hybrid events

Det bedste fra to verdener!

Til hybride events er nogle af deltagerne samlet fysisk i et lokale, mens andre deltager online på distancen og ikke er fysisk til stede.
Denne eventform er blevet populær under Covic-19-pandemien, hvor mange virksomheder og organisationer har valgt at holde virtuelle events og samtidig gerne ville have talere og et begrænset antal deltagere samlet. Her tager arrangørerne det bedste fra de fysiske møder og de virtuelle møder og kombinerer det.

Flere deltagere og talere
Den virtuelle del betyder, at eventet kan og nå bredere ud, og at talere kan give indlæg fra distancen. Det kan betyde, at du kan få både indlægsholdere og deltagere med, hvor geografi og logistik ellers kunne have stået i vejen. Samtidig giver deltagere og talere på stedet liv og skaber dynamik.

To forskellige deltagergrupper
Det er vigtigt, at du tænker både fysiske og virtuelle deltagere ind: Talerne skal huske begge grupper, pauserne opleves forskelligt for de to grupper, og der skal være support til de deltagere, er med virtuelt.

Ligeværdig involvering og deltagelse
Med to forskellige deltagergrupper er der også forskellige forudsætninger for at involvere deltagerne. Det er vigtigt, at begge grupper kan deltage aktivt i eventet, de skal have ligeværdige muligheder for at stille spørgsmål, netværke og deltage i afstemninger.

Større tilgængelighed
Et hybrid møde giver mulighed for at fastholde konferencen i video og lyd. Ved events, der foregår i flere parallelle spor gør optagelser det muligt at deltage i sessioner, der ellers blev afviklet samtidigt. Det kan både fysiske og virtuelle deltagere få gavn af. Derudover kan optagelserne også deles med deltagere, der har været forhindrede på selve dagen.

Øget teknisk kompleksitet
Der er en øget kompleksitet ved at holde hybrid events, da man både skal sørge for det fysiske setup og teknikken i det virtuelle. Derudover er der omkostninger både ved den fysiske del og ved den virtuelle del.

GO Mobile event-app giver en fælles digital oplevelse og kan bruges til at involvere deltagerne på ligeværdige præmisser. Spørgsmål til talerne, stemmeafgivning og networking klares digitalt – uanset om man deltager fysisk eller virtuelt hjemmefra.

Features ved hybrid events

Aktivér brugerne

Gør brug af aktivering og involvering ved hybrid events. Giv deltagerne mulighed for at stille spørgsmål, deltage i afstemninger eller komme på talerlisten.

Læs mere

Event basics

Giv deltagerne overblik over hele eventen med program, praktisk information og muligheden for at netværke virtuelt.

Læs mere

Afstemning

Fleksibelt afstemningssystem med mulighed for løbende at se resultaterne.

Stil spørgsmål

Deltagerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne eller til moderator via app.

Evaluering

Få indsigt og viden fra dine deltagere til at forbedre dine fremtidige konferencer og events.

Case 1

Tekst her

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Kontakt os

Case 2

VL DØGNET

Tekst her

Læs mere